Mijn favorieten

Taxaties

Soms is het nodig de waarde van uw woning of de nog aan te kopen woning door een onafhankelijk taxateur te laten bepalen. Bijvoorbeeld in verband met de financiering van een woning voor aankoop of verbouwing. Of het vaststellen van de waarde bij (echt-)scheiding of overlijden. Het is belangrijk dat de taxateur op de hoogte is van de reden voor het opstellen van het taxatierapport. Deze kan namelijk bepalend zijn voor het type waarderingscijfer dat in het rapport moet worden vermeld.


Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen hanteren strenge regels omtrent taxaties. Cees Kole Makelaars -   Taxateurs is aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Dit is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als  keurmerk voor taxateurs. Het NWWI keurmerk staat garant voor objectieve en betrouwbare woningtaxaties; alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, mogen zich aansluiten bij het NWWI. Een NWWI taxatierapport wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.


Behalve woningen taxeren wij ook de meest uiteenlopende bedrijfs onroerend goed objecten zoals winkels, bedrijfshallen, kantoren, combinaties daarvan of bijzondere objecten als tankstations of watertorens. Taxatie vindt, bijvoorbeeld, plaats ten behoeve van verkoop of financiering of om belastingtechnische redenen. Door ons vakmanschap, onze ervaring en onze kennis van de actuele onroerendgoedmarkt bepalen wij haarscherp de juiste waarde.